VRANCART S.A, titular al proiectului “Construire parc fotovoltaic cu centrala electrica, cladire post transformare, drum de acces, cabina paza, parcare si utilitati” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea, fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  Construire parc fotovoltaic cu centrala electrica, cladire post transformare, drum acces, cabina paza, parcare si utilitati ", cu amplasamentul  in  mun. Adjud, T125/2, P662, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 662/5, 662/6, CF 58757, județul Vrancea.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 9.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet https://apmvn.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea.

VRANCART SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:  Construire parc fotovoltaic cu centrala electrica, cladire post transformare, drum acces, cabina paza, parcare si utilitati ", propus a fi realizat în intravilanul mun. Adjud, T125/2, P662, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 662/5, 662/6, CF 58757, județul Vrancea.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea și la sediul din Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, în zilele de   luni – joi, între orele 8.00 – 14.00 si vineri intre orele 8.00-12.00.

Observațiile publicului se primesc în scris și sub semnatură și date de identificare, zilnic la sediul APM Vrancea.

 IN  logo innovation norway 0

COMUNICAT DE PRESĂ
- DEMARARE PROIECT -

Data: 29 septembrie 2022

 

VRANCART S.A., cu sediul social în Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, derulează, începând cu data 10.08.2022, implementarea Proiectului Create greener and sustainable production premises based on innovative solar power, finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România", în baza Contractului de finanțare numărul 2021/321136, încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al programului.

 

Valoarea totală a Proiectului este de 956.750 EUR, din care asistența financiară nerambursabilă este de 478.375 EUR. Proiectul se implementează în Mun. Adjud, Jud. Vrancea, pe o durată de 13 luni.  Implementarea Proiectului va contribui la creșterea competitivității pe piață a companiei și optimizarea de ansamblu a modelului de business.

 

Detalii suplimentare se pot obține de la: Dl Adrian Usec, Manager proiect, telefon: 0742 108 342, e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România".

A.P.M. Vrancea, VRANCART SA cu sediul în Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, jud. Vrancea, anunță publicul interesat asupra deciziei Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea de încadrare pentru „ PUZ – Construire parc fotovoltaic cu centrala electrică, clădire post transformare, drum de acces, cabina pază, parcare și utilități ” cu amplasamentul in extravilanul Municipiului Adjud, T125/2, P662, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 662/5, 662/6, CF 58757, jud. Vrancea, titular VRANCART SA în procedura de adoptare fără evaluare de mediu.

Observațiile publicului se vor primi în scris, sub semnătura și cu date de identificare la sediul A.P.M. Vrancea, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

Conducerea VRANCART S.A.

S.C. VRANCART RECYCLING SRL având sediul în Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, jud. Vrancea , solicită la A.P.M. Vrancea revizuirea autorizației de mediu nr. 69 din 16.05.2022, emisă pentru obiectivul Centru pentru colectarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje din lemn ( paleți) “, amplasat în Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, jud. Vrancea, conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, art.15.

Eventualele propuneri și sugestii/observații ale publicului, privind activitatea menționată, se vor prezenta în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, de luni pana joi, între orele 8 – 16 și vineri între orele 8-14, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, din Focșani, str. Dinicu Golescu nr. 2, telefon 0237.216812, unde se poate consulta și documentația tehnică depusă.

Conducerea Vrancart Recycling
Data: 11.07.2022

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image