ANUNȚ PUBLIC

VRANCART SA, titular al proiectului: ”Construire parc cu sistem fotovoltaic inovator cu capacitate de 999,90 kW (1MW)”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Construire parc cu sistem fotovoltaic inovator cu capacitate de 999,90 kW (1MW)” cu amplasamentul în Adjud, T125/2, P662, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 662/5, 662/6, CF 58757, județul Vrancea.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:00- 16:30 și vineri între orele 09:00- 14:00 precum și la următoarea adresa de internet http://apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image