ANUNȚ PUBLIC

VRANCART RECYCLING SRL, titular al proiectului ”Construire hală pentru montare ulterioară a unei centrale de producție energie electrică și termică prin cogenerare”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Construire hala pentru montare ulterioara a unei centrale de producție energie electrică și termica prin cogenerare”, propus a fi amplasat în municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr.17, T66, P436, P436/1, P436/2, județul Vrancea.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 9:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet, http://apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii /observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image