ANUNȚ PUBLIC

VRANCART SA, cu sediul în municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17,  județ Vrancea, telefon  0237 640 800, fax 0237 641 720, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Vrancea sub nr.  J39/239/1991, Cod Unic de Înregistrare 1454846, cont IBAN nr. RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată prin dl. Nicolae – Paul Dumitrescu, în calitate de Director General,

comunică tuturor persoanelor interesate rezultatul procedurii privind achiziția de servicii de proiectare, furnizare, execuție în vederea realizării obiectivului: Construire Parc Fotovoltaic, Centrală Electrică, Post Transformare, Drum Acces, Cabină Pază și Utilități.

Urmare a aplicării criteriilor de atribuire din Caietul de sarcini, ofertantul câștigător este Asocierea “Electro-Alfa International SRL + General ME.EL Electric SRL + Enevo Group SRL”, CUI RO7348194 (Electro-Alfa International SRL – Lider de asociere), RO3755713 (General ME.EL Electric SRL), respectiv RO33110123 (Enevo Group SRL), valoarea contractului semnat cu acesta în data de 25.09.2023 fiind de 77.132.786,05 lei, la care se adaugă TVA.

Alte informații:

Acord Cadru

Nu

Achiziție prin asociere

Da

Achiziție cu terț susținător

Nu

Achiziție cu subcontractant

Nu

Criteriu atribuire

Prețul total al ofertei

(50%)

Producția de energie

(35%)

Perioada de mentenanță

(15%)

Tip procedură

Procedură competitivă.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image