Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 din 13.10.2021

Evenimente importante de raportat: Anunţ plată cupon de dobândă nr. 19 aferent obligaţiunilor convertibile emise de VRANCART S.A.
Vrancart S.A. anunţă că, în data de 25.10.2021, se va efectua plata cuponului de dobândă nr. 19 aferent obligaţiunilor convertibile VNC24, în conformitate cu prevederile Prospectului de Emisiune aprobat prin Decizia ASF nr. 156/01.02.2017.
Plata dobânzii se va realiza prin intermediul Depozitarului Central şi BRD-Groupe Societe Generale - în calitate de agent de plată - către deţinatorii de obligaţiuni înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni ţinut de către Depozitarul Central la data de referinţă 18.10.2021.

Dobânda va fi calculată în conformitate cu prevederile paragrafului 4.7 - ,,Rata nominală a dobânzii şi dispoziţii privind dobânzile de plătit" din Prospectul de Emisiune. Plata dobânzii aferentă obligaţiunilor emise se va efectua prin transfer bancar în contul participanţilor la sistemul RoClear, în conturile comunicate de către deţinătorii de obligaţiuni în Formularul de subscriere sau în conturile notificate Agentului de Plată de către deţinatorii de obligaţiuni.


Descarcă: Raport curent 19.10.2021 - Obligatiuni VNC24

Parteneri VRANCART

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image