ANUNȚ PUBLIC

VRANCART RECYCLING SRL, titular al proiectului “Desființare hală ușoară (cort) – C2 și construire hală pentru inființarea unei linii tehnologice pentru reciclarea fulgilor din material plastic”, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Desființare hală ușoară (cort) – C2 și construire hală pentru inființarea unei linii tehnologice pentru reciclarea fulgilor din material plastic”, propus a fi amplasat in mun. Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, T66, P436, P436/1, P436/2, județul Vrancea.

Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, în zilele de   luni – joi, între orele 8.00 – 16.30 si in ziua de vineri intre orele 9.00-14.00, precum și la următoarea adresa de internet http://apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Vrancea.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image