Image
 • Cum este permis accesul la AGA a acţionarilor persoane juridice ? +

  Accesul acţionarului persoană juridică ce se prezintă la AGA este permis pe baza actului de identitate al persoanei fizice ce reprezintă persoana juridică şi a imputernicirii date acestei persoane. Imputernicirea reprezintă orice document oficial din care să rezulte că persoana fizică ce se prezintă in numele acţionarului persoană juridică poate
 • Care sunt drepturile acţionarilor prevăzute de Art. 7 şi Art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 ? +

  Art. 7 (1) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentand, individual sau impreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie insoţit de o justificare sau de un proiect de hotărare propus
 • Ce este "procura specială"? +

  „Procură specială” inseamnă imputernicirea dată de către un acţionar unei persoane fizice sau juridice in vederea exercitării, in numele acţionarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deţine in adunarea generală.
 • Ce este "data de inregistrare"? +

  Data de inregistrare este data calendaristica stabilita de AGA, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA, fiind ulterioara cu minimum 10 zile lucratoare datei AGA.
 • Ce este "data de referinţă"? +

  Data de referinţă este data calendaristică stabilită de consiliul de administraţie al societăţii, care serveşte la identificarea acţionarilor care au dreptul să participe la AGA şi să voteze in cadrul acesteia. Data de referinţă trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului şi anterioară AGA.
 • Pentru exercitiul financiar 2009 s-au acordat dividende ? Care este valoarea lor ? +

  Pentru exercitiul financiar 2009, A.G.E.A. a stabilit prin Hotararea nr. 1 din 25.03.2010 majorarea capitalului social cu suma de 10.009.275,40 lei, avand ca surse 4.608.774,40 lei din repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2009 si 5.400.504 lei din repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2008. Au fost emise un numar
 • Care este modelul de procura de reprezentare pentru sedintele A.G.A. ? +

  Modelul de procura pentru sedintele A.G.A. se gaseste la sediul societatii (Comp. Juridic) si in sectiunea „PENTRU ACTIONARI” – „A.G.A” de pe site-ul societatii (www.vrancart.ro).
 • Care sunt conditiile in care o persoana poate participa la sedintele A.G.A. ? +

  Pentru a participa la sedintele A.G.A. o persoana trebuie sa aiba in primul rand capacitate de exercitiu deplina. O persoana poate participa in nume propriu, atunci cand are calitatea de actionar al societatii sau prin reprezentare pe baza de procura acordata de un actionar al societatii.
 • 1

Parteneri VRANCART

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image