Raport curent conform Legii nr. 24-2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate, conform art. 108 din Legea nr. 24/2017, încheiate între VRANCART S.A. (VNC) și ROM PAPER S.R.L., filiala sa.
VRANCART S.A. informeaza acționarii și investitorii asupra încheierii, în data de 12 octombrie 2021, a unei tranzacții comerciale între VRANCART S.A. și filiala sa ROM PAPER S.R.L., a cărei valoare, cumulată cu restul tranzacțiilor încheiate/efectuate în perioada 01 ianuarie 2021 – 12 octombrie 2021, depășeste pragul de 5% din activele nete ale VRANCART S.A., conform situațiilor financiare individuale aferente anului 2020.

Detaliile privind tranzacția încheiată în data de 12 octombrie 2021, conținând informații cu privire la data încheierii, natura tranzacției, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzacției, data expirării, creanțele și datoriile reciproce, garanțiile constituite, penalitățile stipulate, termenele și modalitățile de plată sunt prezentate în Anexa 1.

Raport curent - Tranzactii parti afiliate conf. art.108 Legea 24/2017(R) - 13 Oct 2021

Parteneri VRANCART

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image