ANUNȚ PUBLIC

S.C. VRANCART RECYCLING SRL având sediul în Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, jud. Vrancea , solicită la A.P.M. Vrancea revizuirea autorizației de mediu nr. 69 din 16.05.2022, emisă pentru obiectivul Centru pentru colectarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje din lemn ( paleți) “, amplasat în Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, jud. Vrancea, conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, art.15.

Eventualele propuneri și sugestii/observații ale publicului, privind activitatea menționată, se vor prezenta în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, de luni pana joi, între orele 8 – 16 și vineri între orele 8-14, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, din Focșani, str. Dinicu Golescu nr. 2, telefon 0237.216812, unde se poate consulta și documentația tehnică depusă.

Conducerea Vrancart Recycling
Data: 11.07.2022

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image