Societatea VRANCART S.A. Adjud anunţă investitorii şi acţionarii că hotărârile care au fost luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 28.04.2020, raportul curent din 28.04.2020 precum şi Raportul Anual 2019 al Consiliului de Administraţie (individual si consolidiat) întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi a Regulamentului ASF nr. 5/2018, însoțit de Declaratia de Guvernanță Corporativa,

Parteneri VRANCART

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image