Societatea VRANCART S.A. anunţă investitorii şi acţionarii că raportul trimestrului încheiat la 31.03.2020 (individual si consolidat), întocmit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) (O.M.F.P. nr. 881/2012 şi O.M.F.P. nr. 2844/2016 cu completarile şi modificarile ulterioare), ale Legii nr. 24/2017 şi a Regulamentului ASF nr. 5/2018, împreună cu situaţiile financiare interimare neauditate la data de 31.03.2020 (individuale si consolidate),
Societatea VRANCART S.A. Adjud anunţă investitorii şi acţionarii că hotărârile care au fost luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 28.04.2020, raportul curent din 28.04.2020 precum şi Raportul Anual 2019 al Consiliului de Administraţie (individual si consolidiat) întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi a Regulamentului ASF nr. 5/2018, însoțit de Declaratia de Guvernanță Corporativa,

Parteneri VRANCART

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image