S.C. VRANCART RECYCLING SRL având sediul în Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, jud. Vrancea, solicită la A.P.M. Vrancea obținerea autorizației de mediu conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, art.12, pentru activitățile de Colectare și reciclare a ambalajelor din lemn (paleți), ce se desfasoara în Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, jud. Vrancea .

Eventualele propuneri si sugestii/observatii ale publicului, privind activitatea menționată, se vor prezenta în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare,de luni pana joi, între orele 8 – 16 și vineri între orele 8-14, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, din Focșani, str. Dinicu Golescu nr.2, telefon 0237.216812, unde se poate consulta și documentația tehnică depusă.

Conducerea S.C. VRANCART RECYCLING SRL

Societatea VRANCART S.A. anunţă investitorii şi acţionarii că raportul trimestrului încheiat la 31.03.2020 (individual si consolidat), întocmit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) (O.M.F.P. nr. 881/2012 şi O.M.F.P. nr. 2844/2016 cu completarile şi modificarile ulterioare), ale Legii nr. 24/2017 şi a Regulamentului ASF nr. 5/2018, împreună cu situaţiile financiare interimare neauditate la data de 31.03.2020 (individuale si consolidate),

Societatea VRANCART S.A. Adjud anunţă investitorii şi acţionarii că hotărârile care au fost luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 28.04.2020, raportul curent din 28.04.2020 precum şi Raportul Anual 2019 al Consiliului de Administraţie (individual si consolidiat) întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi a Regulamentului ASF nr. 5/2018, însoțit de Declaratia de Guvernanță Corporativa,

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image