VRANCART RECYCLING SRL, titular al proiectului ”Construire hală pentru montare ulterioară a unei centrale de producție energie electrică și termică prin cogenerare”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Construire hala pentru montare ulterioara a unei centrale de producție energie electrică și termica prin cogenerare”, propus a fi amplasat în municipiul Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr.17, T66, P436, P436/1, P436/2, județul Vrancea.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, în zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 9:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet, http://apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii /observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea.
VRANCART SA, titular al proiectului: ”Construire parc cu sistem fotovoltaic inovator cu capacitate de 999,90 kW (1MW)”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Construire parc cu sistem fotovoltaic inovator cu capacitate de 999,90 kW (1MW)” cu amplasamentul în Adjud, T125/2, P662, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 662/5, 662/6, CF 58757, județul Vrancea.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele 8:00- 16:30 și vineri între orele 09:00- 14:00 precum și la următoarea adresa de internet http://apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea.
VRANCART RECYCLING SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire hala pentru montare ulterioara a unei centrale de producție energie electrică și termica prin cogenerare", propus a fi amplasat in mun. Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, T66, P436, P436/1, P436/2, județul Vrancea.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea și la sediul din Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 14.00 si vineri intre orele 8.00-12.00.

Observațiile publicului se primesc în scris și sub semnătură și date de identificare, zilnic la sediul APM Vrancea.
Vrancart Recycling SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Investitie Greenfield pentru infiintarea unei unități de reciclare și valorificare deseuri în municipiul Adjud , judetul Vrancea, etapa II", propus a fi amplasat in mun. Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.17, T66, P436, P436/1, P436/2, județul Vrancea.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea și la sediul din Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, în zilele de luni – joi, între orele 8.00 – 14.00 si vineri intre orele 8.00-12.00.

Observațiile publicului se primesc în scris și sub semnatură și date de identificare, zilnic la sediul APM Vrancea.

VRANCART SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Construire parc cu sistem fotovoltaic inovator cu capacitate de 999,90 kW (1MW)", cu amplasamentul in Adjud, T125/2, P662, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 662/5, 662/6, CF 58757, județul Vrancea.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, in zilele de luni- joi, intre orele 8:00- 16:30 si in ziua de vineri intre orele 08:00- 14:00 și la sediul VRANCART SA din Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, în zilele de luni – vineri, între orele 08:00 – 16:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vrancea.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image