A.P.M. Vrancea, VRANCART SA cu sediul în Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, jud. Vrancea, anunță publicul interesat asupra deciziei Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea de încadrare pentru „ PUZ – Construire parc fotovoltaic cu centrala electrică, clădire post transformare, drum de acces, cabina pază, parcare și utilități ” cu amplasamentul in extravilanul Municipiului Adjud, T125/2, P662, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 662/5, 662/6, CF 58757, jud. Vrancea, titular VRANCART SA în procedura de adoptare fără evaluare de mediu.

Observațiile publicului se vor primi în scris, sub semnătura și cu date de identificare la sediul A.P.M. Vrancea, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

Conducerea VRANCART S.A.

S.C. VRANCART RECYCLING SRL având sediul în Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, jud. Vrancea , solicită la A.P.M. Vrancea revizuirea autorizației de mediu nr. 69 din 16.05.2022, emisă pentru obiectivul Centru pentru colectarea și reciclarea deșeurilor de ambalaje din lemn ( paleți) “, amplasat în Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, jud. Vrancea, conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, art.15.

Eventualele propuneri și sugestii/observații ale publicului, privind activitatea menționată, se vor prezenta în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, de luni pana joi, între orele 8 – 16 și vineri între orele 8-14, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, din Focșani, str. Dinicu Golescu nr. 2, telefon 0237.216812, unde se poate consulta și documentația tehnică depusă.

Conducerea Vrancart Recycling
Data: 11.07.2022
VRANCART S.A. informează persoanele interesate despre publicarea Prospectului simplificat de ofertă aferent operațiunii de majorare a capitalului social al Societății, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia ASF nr. 1457 din data de 17.11.2021. Documentația poate fi consultată aici.
Societatea VRANCART S.A. vă informează că rata dobânzii obligaţiunilor convertibile pentru al douăzecilea cupon, aferent perioadei 25.10.2021 - 24.01.2022, calculată conform Prospectului de Emisiune aprobat prin Decizia ASF nr. 156/01.02.2017 este 4,30%.
Evenimente importante de raportat: Anunţ plată cupon de dobândă nr. 19 aferent obligaţiunilor convertibile emise de VRANCART S.A.
Vrancart S.A. anunţă că, în data de 25.10.2021, se va efectua plata cuponului de dobândă nr. 19 aferent obligaţiunilor convertibile VNC24, în conformitate cu prevederile Prospectului de Emisiune aprobat prin Decizia ASF nr. 156/01.02.2017.
Plata dobânzii se va realiza prin intermediul Depozitarului Central şi BRD-Groupe Societe Generale - în calitate de agent de plată - către deţinatorii de obligaţiuni înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni ţinut de către Depozitarul Central la data de referinţă 18.10.2021.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image